การสร้างบ้านไม้แบบพอเพียง

การสร้างบ้านไม้แบบพอเพียง  บ้านไม้หลังนี้ เป็นการสร้างบ้านไม้แบบพอเพียง ขนาดเล็กที่ค่อนข้างไปทางใหญ่หน่อย เพราะมีการจัดระเบียบเรื่องของห...

wdcfawqafwef