บ้านขนาดเล็ก : บ้านกล่องสี่เหลี่ยม

บ้านกล่องสี่เหลี่ยม โดย อลัน ชู และ คริสเตียโน คาโต ผลงานการสร้างบ้านที่มีลักษณะเป็น บ้านกล่องสี่เหลี่ยม เหมือนกล่องสีขาวหลังนี้ Alan C...

wdcfawqafwef