Mini House : บ้านเล็ก น่ารัก

Mini House : บ้านหลังเล็ก วันนี้ทาง HomeSapa ของเรา อยากจะนำเอา บ้านหลังเล็กๆ มานำเสนออีกครั้ง ซึ่งในภาษาอังกฤษเขาใช้ตรงตัวว่า Mini Hou...

แบบบ้านลอยน้ำ : สู้น้ำท่วม

แบบบ้านลอยน้ำ โดยกรมโยธาธิการ เมื่อสองปีก่อน ถือว่าเป็นวิกฤตเกี่ยวกับน้ำท่วมที่รุนแรงมากสำหรับ คนไทย แต่นั่นก็ถือว่าเป็นข้อดี เพราะทำให้ม...

wdcfawqafwef