บ้านโมไบล์ บ้านที่ย้ายไปไหนก็ได้

บ้านโมไบล์ หรือ บ้านที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ของ Tom Kundig นี้นะค่ะเป็น แบบบ้าน ที่เรียกได้ว่า'บ้านติดล้อ' ได้รับการออกแบบมาให้เป...

wdcfawqafwef