วันและเดือนที่ห้ามตั้งศาล

วันและเดือนที่ห้ามตั้งศาล

วันและเดือนที่ห้ามตั้งศาล การตั้งศาลพระภูมิ ถ้าจะให้ดีนั้น จะต้องดู วันและเดือน ที่ห้ามทำด้วย เพราะเป็นความเชื่อของเกือบทุกที่ ที่จะต้อ...

wdcfawqafwef